PRO INVESTIGATIONS
„Profesionalne Detektivske Istrage“
Privatni detektiv | Detektivske usluge
Beč - Austrija

  • Istražujemo
  • Pronalazimo
  • Dokazujumo
  • 100% Diskretno
  • Kvalitet usluga
  • Iskustvo i stručnost
  • Brzi rezultati
  • Pouzdanost i diskrecija

Glavna delatnost privatnog detektiva je istraga. Istraga može podrazumevati, između ostalog, operativni rad, terenski rad, obradu podataka iz arhiva, sajber istragu, ili bilo koju drugu metodu koja za cilj ima sakupljanje podataka. Ispitivanje predstavlja metod kojim se dolazi do neophodnih informacija. Lica koja mogu biti ispitivana su rođaci, prijatelji, osobe sa potencijanim motivom, svedoci ili bilo koje lice za koje postoji osnovana predpostavka da poseduje primarno ili sekundarno znanje o činjenicama relavantnim za slučaj pod istragom. Kroz ispitivanje, u kombinaciji sa operativnom istragom, privatni detektiv prikuplja dokaze kojima rešava slučaj ili predstavlja dokaze sudu.

Obavljajući poslove iz nadležnosti detektivske delatnosti, pripadnici detektivske agencije se susreću sa zadacima koji iziskuju posebne kvalitete i osobine neophodne da se uspešno odgovori visokim zahtevima ovog posla. Ukoliko želite da pronađete nestalu osobu, ako sumnjate da je partner neveran, ako želite da proverite poslovne saradnike ili konkurente, onda Vam naši istražitelji mogu pomoći. Molimo da se osećate slobodno da nas kontaktirate, bez ikakvih obaveza, radi diskutovanja bilo kog upita ili pitanja koja želite postaviti. Molimo Vas budete uvereni da se sa svim pozivima postupa sa pažnjom i u poverljivom maniru.

Nadzor predstavlja tajno praćenje određenog lica bez njegovog znanja, prikupljanje informacija o licu, njegovim kretanjima, kontaktima, navikama, slabostima, itd, i podnošenje izveštaja o nadzoru klijentu koji je angažovao privatnog detektiva. Privatni detektiv je obučen i upoznat sa tehnikama modernog i efekasnog tajnog nadzora. Opasnost predstavlja sastavni deo detektivskog posla. Privatni detektiv je civilno lice sa dodatnim ovlašćenjima, lice koji je fizički pripremljeno da brani sebe, svoje klijente ili njihovu imovinu. Dobra intuicija i sposobnost transformacije su jedne od glavnih odlika svakog dobrog privatnog detektiva. Uz pomoć ovih odlika privatni detektiv je sposoban da ostane neprimetan.

Adresa

Sterngasse 3/2/6
1010 Vienna

Telefoni


+43 664 5700007

Email


office@pro-investigations.at

Top