Šta je tačno krađa identiteta? Krađa identiteta predstavlja krivično delo nezakonitog prisvajanja ličnih ili finansijskih informacija određene osobe sa ciljem da se identitet te osobe iskoristi da se počini neka vrsta prevare, kao što su neovlašćene transakcije ili kupovine. Krađa identiteta se manifestuje na mnogo različitih i žrtve krađe identiteta tipično trpe posledice po njihovim kreditom, finansijama ali i ličnoj reputaciji. Krađa identiteta se događa kada neko ukrade Vaše lične podatke, kao što je JMBG, broj računa u banci, broj kreditne kartice...

Krađa identiteta se može desiti na različite načine, na primer, neki počinioci ovog krivičnog dela kopaju po đubretu kako bi pronašli neka dokumenta iz banke sa podacima o broju računa i kreditnih kartica. Sofiticiraniji IT metodi uključuju pristupanje korporativnim bazama podataka i krađa lista klijenata sa ličnim informacijama. Kada počinioci dođu do informacija koje žele oni mogu to da zloupotrebe tako što će uništiti kreditni rejting tog klijenta kao i mnoge druge lične informacije. Počinioci ovog krivičnog dela sve više koriste kompjutersku tehnologiju kako bi došli u poziciju da mogu da prisvoje lične podatke i izvrše krađu identiteta.

Žrtve krađe identiteta često nisu ni svesne da im je identitet ukraden sve dok ne počnu da primaju poruke kako im je kreditni rejting smanjen ili da su, na primer, odbijeni za zajam od banke. Ponekad može biti teško da znate da li ste bili žrtva krađe identiteta, posebno ukoliko ne proveravate stalno Vaše finansijske izveštaje. Neki od jasnih indikatora da ste žrtva krađe identiteta su računi za nešto što znate da niste kupili, imejlovi kao potvrda registracije sa sajtova na koje se niste prijavili, odbijeni ste za plaćanje iako znate da imate novca na računu.

Kao iskusni profesionalni u ovom poslu razumemo kako je biti žrtva ovakve prevare i da sve to predstavlja vremenski i psihički zahtevan proces. Kada ste utvrdili da ste bili žrtva krađe identiteta potrebno je da što pre prijavite to i da preduzmete odrešene korake koje ćemo Vam predstaviti u ovo tekstu. Za početak, alarmirajte sve izveštaje sa Vaše kreditne kartice i zamrznite kreditnu kariticu. Alarmiranje predstavlja dodatni sloj zaštite koji služi za ti da onaj ko želi da otvori račun mora da potvrdi svoj identitet, obično putem telefona. Time što ste zamrzli svoj kreditni izveštaj sprečavate pristup svima da mogu da dođu do bilo kakvih informacija vezanih za Vašu kreditnu liniju.

Svako može biti žrtva krađe identiteta, ali su deca i stariji grupe koje su najpodložnije ovoj vrsti napada jer potencijalno slabije razumeju specifične situacije, račune, i o njima i njihovim finansijama brinu drugi. Deca mogu da budu žrtve krađe identiteta a da toga nisu ni svesna sve dok ne postanu punoletni. Stara lica često daju dosta ličnih informacijama u blonicama, kućepaziteljima, doktorima, radnicima bolnice, a to su sve mesta gde neko može da dođe do tih podataka i da ih zloupotrebi. Ukoliko ste primetili bilo šta od onoga što smo opisali, ili bilo šta drugo što može čak i indirektno ukazivati na mogućnost da ste bili žrtva ili potencijalna meta krađe identiteta, kontaktirajte detektivsku agenciju Anonimus radi asistencije, savetovanja i pomoći.

Top